20. ย่านเยาวราช เที่ยวรุงเทพ ไชน่าทาวน์

20. ย่านเยาวราช 1
BKK P4 22-08-2016