19. เทอร์มินอล 21 1

18. หมู่บ้านศิลปินคลองบางหลวง
OLYMPUS DIGITAL CAMERA