18. หมู่บ้านศิลปินคลองบางหลวง 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
18. หมู่บ้านศิลปินคลองบางหลวง