18. หมู่บ้านศิลปินคลองบางหลวง

18. หมู่บ้านศิลปินคลองบางหลวง 2
19. เทอร์มินอล 21 1