17. เอเชียทีค 2

16. พัฒน์พงศ์
OLYMPUS DIGITAL CAMERA