16. พัฒน์พงศ์ 2

15. ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ 2
16. พัฒน์พงศ์