15. ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ 1

14. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 2
15. ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ 2