13. วัดสุทัศน์ 2

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
13. วัดสุทัศน์