เรียนต่อนิวซีแลนด์ 7 มหาวิทยาลัยระดับโลกของนิวซีแลนด์

ไปเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์กับ 7 อันดับมหาวิทลัยระดับโลกของนิวซีแลนด์ จัดอันดับโดย QS World University Ranking ของเว็บไซต์ TopUniversities.com รวมทั้งค่าใช้จ่ายของ คะแนน และ อันดับโลกของแต่ละมหาลัย หากใครอยากไปเรียนต่อในระดับ undergraduate หรือ post graduate มาดูอันดับต่อไปนี้เลย


1. The University of Auckland 


The University of Auckland เรียนต่อนิวซีแลนด์

 • ค่าเทอมสำหรับ Undergraduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 4000 – 6000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 20000 – 22000 USD

 • ค่าเทอมสำหรับ Post graduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 4000 – 6000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 24000 – 26000 USD

 • คะแนนของมหาวิทยาลัย = 69.3
 • อันดับโลกของ The University of Auckland = #83

2. University of Otago


University of Otago เรียนต่อนิวซีแลนด์

 • ค่าเทอมสำหรับ Undergraduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 4000 – 6000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 20000 – 22000 USD

 • ค่าเทอมสำหรับ Post graduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 4000 – 6000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 10000 – 12000 USD

 • คะแนนของมหาวิทยาลัย = 58.9
 • อันดับโลกของ University of Otago = #133

3. University of Canterbury


เรียนต่อนิวซีแลนด์ University of Canterbury

 • ค่าเทอมสำหรับ Undergraduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 2000 – 4000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 8000 – 10000 USD

 • ค่าเทอมสำหรับ Post graduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 4000 – 6000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 4000 – 6000 USD

 • คะแนนของมหาวิทยาลัย = 47
 • อันดับโลกของ University of Canterbury #221

4. Victoria University of Wellington เรียนต่อนิวซีแลนด์


 

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Victoria University of Wellington

 • ค่าเทอมสำหรับ Undergraduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 4000 – 6000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 16000 –  18000 USD

 • ค่าเทอมสำหรับ Post graduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 4000 – 6000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 20000 –  22000 USD

 • คะแนนของมหาวิทยาลัย = 44.2
 • อันดับโลกของ Victoria University of Wellington = #237

5. Massey University 


เรียนต่อนิวซีแลนด์ Massey University

Massey University

 • ค่าเทอมสำหรับ Undergraduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 4000 – 6000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 18000 – 20000 USD

 • ค่าเทอมสำหรับ Post graduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 4000 – 6000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 20000 – 22000 USD

 • คะแนนของมหาวิทยาลัย = 38.2
 • อันดับโลกของ Massey University = #308

6. University of Waikato 


เรียนต่อนิวซีแลนด์ University of Waikato

 • ค่าเทอมสำหรับ Undergraduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 2000 – 4000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 18000 – 20000 USD

 • ค่าเทอมสำหรับ Post graduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 4000 – 6000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 18000 – 20000 USD

 • คะแนนของมหาวิทยาลัย = 32.8
 • อันดับโลกของ University of Waikato = #374

7. Auckland University of Technology เรียนต่อนิวซีแลนด์ 


เรียนต่อนิวซีแลนด์ Auckland University of Technology

 • ค่าเทอมสำหรับ Undergraduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 2000 – 4000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 18000 – 20000 USD

 • ค่าเทอมสำหรับ Post graduate degree

นักเรียนสัญชาตินิวซีแลนด์ 4000 – 6000 USD

นักเรียนต่างประเทศ 18000 – 20000 USD

 • คะแนนของมหาวิทยาลัย = N/A
 • อันดับโลกของ Auckland University of Technology = #451-500

ขอบคุณเว็บไซต์ www.university-list.net สำหรับข้อมูลและคะแนนต่างๆของแต่ละมหาวิทยาลัย