เรียนต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

เรียนต่อต่างประเทศ

อันดับโลก ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อประเทศ คะแนน ค่าเทอม undergraduate(USD) ค่าเรียน postgraduate(USD)
นร ในประเทศ นร ต่างประเทศ นร ในประเทศ นร ต่างประเทศ
#1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา 100 38,000 – 40,000 38,000 – 40,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000
#2 University of Cambridge สหราชอาณาจักร 99.8 14,000 – 16,000 22,000 – 24,000 4,000 – 6,000 24,000 – 26,000
#3 Harvard University สหรัฐอเมริกา 99.2 38,000 – 40,000 38,000 – 40,000 36,000 – 38,000 36,000 – 38,000
#4 UCL (University College London) สหราชอาณาจักร 98.7 14,000 – 16,000 24,000 – 26,000 6,000 – 8,000 24,000 – 26,000
#5 University of Oxford สหราชอาณาจักร 98.6 14,000 – 16,000 22,000 – 24,000 4,000 – 6,000 26,000 – 28,000
#6 Imperial College London สหราชอาณาจักร 98.3 14,000 – 16,000 30,000 – 32,000 4,000 – 6,000 32,000 – 34,000
#7 Yale University สหรัฐอเมริกา 97.5 38,000 – 40,000 38,000 – 40,000 32,000 – 34,000 32,000 – 34,000
#8 University of Chicago สหรัฐอเมริกา 96.3 42,000 – 44,000 42,000 – 44,000 42,000 – 44,000 42,000 – 44,000
#9 Princeton University สหรัฐอเมริกา 95.4 36,000 – 38,000 36,000 – 38,000 38,000 – 40,000 38,000 – 40,000
#10 California Institute of Technology (Caltech) สหรัฐอเมริกา 95.1 36,000 – 38,000 36,000 – 38,000 36,000 – 38,000 36,000 – 38,000
#11 Columbia University สหรัฐอเมริกา 94.7 42,000 – 44,000 42,000 – 44,000 38,000 – 40,000 38,000 – 40,000
#12 University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา 94.5 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 26,000 – 28,000 26,000 – 28,000
#13 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) สวิตเซอร์แลนด์ 92.8 1,000 – 2,000 1,000 – 2,000 1,000 – 2,000 1,000 – 2,000
#14 Cornell University สหรัฐอเมริกา 92.1 38,000 – 40,000 38,000 – 40,000 28,000 – 30,000 28,000 – 30,000
#15 Stanford University สหรัฐอเมริกา 91.7 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 38,000 – 40,000 38,000 – 40,000
#16 Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกา 91.2 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000
#17 University of Michigan สหรัฐอเมริกา 91.2 10,000 – 12,000 36,000 – 38,000 16,000 – 18,000 36,000 – 38,000
#18 McGill University แคนาดา 90.4 4,000 – 6,000 18,000 – 20,000 4,000 – 6,000 14,000 – 16,000
#19 University of Toronto แคนาดา 89.6 6000 – 8000 24000 – 26000 6000 – 8000 16000 – 18000
#20 Duke University สหรัฐอเมริกา 89.5 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 38,000 – 40,000 38,000 – 40,000
#21 University of Edinburgh สหราชอาณาจักร 89.2 14,000 – 16,000 16,000 – 18,000 6,000 – 8,000 18,000 – 20,000
#22 University of California, Berkeley (UCB) สหรัฐอเมริกา 88.1 10,000 – 12,000 32,000 – 34,000 10,000 – 12,000 24,000 – 26,000
#23 University of Hong Kong ฮ่องกง 87.9 4,000 – 6,000 14,000 – 16,000 4,000 – 6,000 14,000 – 16,000
#24 Australian National University ออสเตรเลีย 87.6 6,000 – 8,000 40,000 – 42,000 22,000 – 24,000 28,000 – 30,000
#25 National University of สิงคโปร์ (NUS) สิงคโปร์ 87.2 34,000 – 36,000 40,000 – 42,000 6,000 – 8,000 18,000 – 20,000
#26 King’s College London (University of London) สหราชอาณาจักร 87.1 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 6,000 – 8,000 20,000 – 22,000
#27 Northwestern University สหรัฐอเมริกา 85.4 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000
#28 University of Bristol สหราชอาณาจักร 85.4 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 6,000 – 8,000 20,000 – 22,000
#29 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne สวิตเซอร์แลนด์ 85.1 1,000 – 2,000 1,000 – 2,000 1,000 – 2,000 1,000 – 2,000
#30 The University of Tokyo ญี่ปุ่น 85 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000
#31 University of California, Los Angeles (UCLA) สหรัฐอเมริกา 84.6 10,000 – 12,000 32,000 – 34,000 10,000 – 12,000 24,000 – 26,000
#32 The University of Manchester สหราชอาณาจักร 84.2 14,000 – 16,000 18,000 – 20,000 8,000 – 10,000 22,000 – 24,000
#33 The Hong Kong University of Science and Technology ฮ่องกง 83.5 4,000 – 6,000 8,000 – 10,000 4,000 – 6,000 4,000 – 6,000
#34 École Normale Supérieure, Paris ฝรั่งเศส 83.3
#35 Kyoto University ญี่ปุ่น 83.3 6,000 – 8,000 4,000 – 6,000 6,000 – 8,000 4,000 – 6,000
#36 The University of Melbourne ออสเตรเลีย 83.2 6,000 – 8,000 28,000 – 30,000 24,000 – 26,000
#37 Seoul National University เกาหลีใต้ 82.2 4,000 – 6,000 4,000 – 6,000 6000 – 8000 6000 – 8000
#38 University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา 81.4 8,000 – 10,000 24,000 – 26,000 10,000 – 12,000 24,000 – 26,000
#39 The University of Sydney ออสเตรเลีย 81.3 6,000 – 8,000 30,000 – 32,000 22,000 – 24,000 28,000 – 30,000
#40 The Chinese University of Hong Kong ฮ่องกง 80.1 4,000 – 6,000 12,000 – 14,000 4,000 – 6,000 12,000 – 14,000
#41 Ecole Polytechnique ฝรั่งเศส 79.6 12,000 – 14,000 6,000 – 8,000 8,000 – 10,000
#42 Brown University สหรัฐอเมริกา 79.5 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000
#43 New York University (NYU) สหรัฐอเมริกา 78.9 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 34,000 – 36,000 34,000 – 36,000
#44 Peking University จีน 78.8 < 2000* 6,000 – 8,000 2,000 – 4,000* 8,000 – 10,000
#45 University of British Columbia แคนาดา 78.6 4,000 – 6,000 22,000 – 24,000 4,000 – 6,000 6,000 – 8,000
#46 The University of Queensland ออสเตรเลีย 78.2 6,000 – 8,000 26,000 – 28,000 10,000 – 12,000 28,000 – 30,000
#47 Nanyang Technological University (NTU) สิงคโปร์ 77.7 4,000 – 6,000 8,000 – 10,000 4,000 – 6,000 6,000 – 8,000
#48 Tsinghua University จีน 77.5 < 2000* 4,000 – 6,000 < 2000* 4,000 – 6,000
#49 Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา 77.4 44,000 – 46,000 44,000 – 46,000 36,000 – 38,000 36,000 – 38,000
#50 Osaka University ญี่ปุ่น 76.8 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000
#51 University of Copenhagen เดนมาร์ก 76.7
#52 The University of New South Wales ออสเตรเลีย 76.6 6,000 – 8,000 32,000 – 34,000 8,000 – 10,000 32,000 – 34,000
#53 Technische Universität München เยอรมัน 76.4
#54 University of Glasgow สหราชอาณาจักร 76.3 2,000 – 4,000 20,000 – 22,000 4,000 – 6,000 18,000 – 20,000
#55 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg เยอรมัน 75.5
#56 University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา 75.5 14,000 – 16,000 28,000 – 30,000 14,000 – 16,000 26,000 – 28,000
#57 University of North Carolina, Chapel Hill สหรัฐอเมริกา 75.4 6,000 – 8,000 24,000 – 26,000 12,000 – 14,000 26,000 – 28,000
#58 The University of Warwick สหราชอาณาจักร 73.9 14,000 – 16,000 22,000 – 24,000 8,000 – 10,000 22,000 – 24,000
#59 University of Washington สหรัฐอเมริกา 73.7 10,000 – 12,000 28,000 – 30,000 12,000 – 14,000 24,000 – 26,000
#60 Ludwig-Maximilians-Universität München เยอรมัน 72.9
#61 Monash University ออสเตรเลีย 72.2 8,000 – 10,000 30,000 – 32,000 16,000 – 18,000 30,000 – 32,000
#62 University of Amsterdam เนเธอร์แลนด์ 72.1 2,000 – 4,000 10,000 – 12,000 2,000 – 4,000 14,000 – 16,000
#63 KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology เกาหลีใต้ 71.8 14,000 – 16,000 14,000 – 16,000 16,000 – 18,000 16,000 – 18,000
#64 Boston University สหรัฐอเมริกา 71.7 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000
#65 Tokyo Institute of Technology ญี่ปุ่น 71.4 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000
#66 The University of Sheffield สหราชอาณาจักร 71.3 14,000 – 16,000 22,000 – 24,000 6,000 – 8,000 22,000 – 24,000
#67 Trinity College Dublin ไอแลนด์ 71.3 8,000 – 10,000 22,000 – 24,000 8,000 – 10,000 16,000 – 18,000
#68 University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา 71.2 8,000 – 10,000 32,000 – 34,000 10,000 – 12,000 20,000 – 22,000
#69 London School of Economics and Political Science (LSE) สหราชอาณาจักร 71.1 12,000 – 14,000 22,000 – 24,000 16,000 – 18,000 24,000 – 26,000
#70 University of California, San Diego (UCSD) สหรัฐอเมริกา 70.9 12,000 – 14,000 36,000 – 38,000 10,000 – 12,000 26,000 – 28,000
#71 Lund University สวีเดน 70.9 10,000 – 12,000 16,000 – 18,000
#72 The University of Nottingham สหราชอาณาจักร 70.7 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 6,000 – 8,000 18,000 – 20,000
#73 University of Southampton สหราชอาณาจักร 70.7 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 6,000 – 8,000 22,000 – 24,000
#74 University of Geneva สวิตเซอร์แลนด์ 70.6
#75= Leiden University เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ 70.5 2,000 – 4,000 16,000 – 18,000 2,000 – 4,000 22,000 – 24,000
#75= Tohoku University ญี่ปุ่น 70.5 6,000 – 8,000 2,000 – 4,000 6,000 – 8,000 2,000 – 4,000
#77 University of Birmingham สหราชอาณาจักร 70.3 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 6,000 – 8,000 22,000 – 24,000
#78 University of Helsinki ฟินแลนด์ 70.1
#79 The University of Western Australia ออสเตรเลีย 70 6,000 – 8,000 30,000 – 32,000 18,000 – 20,000 30,000 – 32,000
#80 National Taiwan University (NTU) ไต้หวัน 69.9 < 2000 < 2000 < 2000 2,000 – 4,000
#81 Uppsala University สวีเดน 69.8 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000
#82 KU Leuven เบลเยียม 69.7
#83 The University of Auckland นิวซีแลนด์ 69.3 4,000 – 6,000 20,000 – 22,000 4,000 – 6,000 24,000 – 26,000
#84 Washington University in St. Louis สหรัฐอเมริกา 69.1 38,000 – 40,000 38,000 – 40,000 38,000 – 40,000 38,000 – 40,000
#85 Utrecht University เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ 68.7 2,000 – 4,000 2,000 – 4,000 2,000 – 4,000 2,000 – 4,000
#86 Nagoya University ญี่ปุ่น 68.6 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000
#87 Freie Universität Berlin เยอรมัน 68.6
#88 Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 68.4 6,000 – 8,000 26,000 – 28,000 10,000 – 12,000 26,000 – 28,000
#89 Aarhus University เดนมาร์ก 68.4 0* 16,000 – 18,000* 14,000 – 16,000 14,000 – 16,000
#90= Fudan University จีน 68.3 < 2000* 2,000 – 4,000 < 2000* 4,000 – 6,000
#90= University of Zurich สวิตเซอร์แลนด์ 68.3
#92 Durham University สหราชอาณาจักร 67.9 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 8,000 – 10,000 22,000 – 24,000
#93 University of St Andrews สหราชอาณาจักร 67.6 2,000 – 4,000 22,000 – 24,000 6,000 – 8,000 22,000 – 24,000
#94 University of Leeds สหราชอาณาจักร 67.3 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 6,000 – 8,000 18,000 – 20,000
#95= City University of Hong Kong ฮ่องกง 66.9 4,000 – 6,000 10,000 – 12,000 4,000 – 6,000 10,000 – 12,000
#95= Purdue University สหรัฐอเมริกา 66.9 8,000 – 10,000 26,000 – 28,000 8,000 – 10,000 26,000 – 28,000
#97 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) เกาหลีใต้ 66.8 4,000 – 6,000 4,000 – 6,000 6,000 – 8,000* 6,000 – 8,000*
#98 University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา 66.1 16,000 – 18,000 24,000 – 26,000 18,000 – 20,000 30,000 – 32,000
#99 Erasmus University Rotterdam เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ 65.9 2,000 – 4,000 8,000 – 10,000 2,000 – 4,000 16,000 – 18,000
#100 University of California, Davis สหรัฐอเมริกา 65.9 12,000 – 14,000 36,000 – 38,000 10,000 – 12,000 26,000 – 28,000

เรียนต่อต่างประเทศ

อันดับโลก ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อประเทศ คะแนน ค่าเทอม undergraduate(USD) ค่าเรียน postgraduate(USD)
นร ในประเทศ นร ต่างประเทศ นร ในประเทศ นร ต่างประเทศ
#101 Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกา 65.7 14,000 – 16,000 28,000 – 30,000 18,000 – 20,000 30,000 – 32,000
#102 The University of Adelaide ออสเตรเลีย 65.3 6,000 – 8,000 26,000 – 28,000 14,000 – 16,000 28,000 – 30,000
#103 Delft University of Technology เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ 65.1 2,000 – 4,000 10,000 – 12,000 2,000 – 4,000 16,000 – 18,000
#104 University of Minnesota สหรัฐอเมริกา 64.9 12,000 – 14,000 18,000 – 20,000 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000
#105 Ohio State University สหรัฐอเมริกา 64.7 8,000 – 10,000 24,000 – 26,000 10,000 – 12,000 28,000 – 30,000
#106 Universität Freiburg เยอรมัน 64.4
#107 Maastricht University เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ 64.4 2,000 – 4,000 10,000 – 12,000 2,000 – 4,000 14,000 – 16,000
#108 University of Alberta แคนาดา 64.2 4,000 – 6,000 18,000 – 20,000 2,000 – 4,000 6,000 – 8,000
#109 University of Groningen เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ 64.2 2,000 – 4,000 8,000 – 10,000 2,000 – 4,000 14,000 – 16,000
#110 University of York สหราชอาณาจักร 63.8 14,000 – 16,000 22,000 – 24,000 6,000 – 8,000 22,000 – 24,000
#111 University of Oslo นอรเวย์ 63.7
#112 Yonsei University เกาหลีใต้ 63.5 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 8,000 – 10,000 8,000 – 10,000
#113 Dartmouth College สหรัฐอเมริกา 63.5 42,000 – 44,000 42,000 – 44,000 42,000 – 44,000 42,000 – 44,000
#114 Université de Montréal แคนาดา 63.5 2,000 – 4,000 14,000 – 16,000 2,000 – 4,000 20,000 – 22,000
#115 University of Lausanne สวิตเซอร์แลนด์ 62.4
#116 Lomonosov Moscow State University รัสเซีย 61.8 8,000 – 10,000 8,000 – 10,000 8,000 – 10,000 8,000 – 10,000
#117 University of Maryland, College Park สหรัฐอเมริกา 61.5 8,000 – 10,000 26,000 – 28,000 12,000 – 14,000 26,000 – 28,000
#118 University of California, Santa Barbara (UCSB) สหรัฐอเมริกา 61.3 12,000 – 14,000 34,000 – 36,000 12,000 – 14,000 26,000 – 28,000
#119 Georg-August-Universität Göttingen เยอรมัน 60.9
#120 Rice University สหรัฐอเมริกา 60.8 34,000 – 36,000 34,000 – 36,000 34,000 – 36,000 34,000 – 36,000
#121 University of Basel สวิตเซอร์แลนด์ 60.5
#122 Emory University สหรัฐอเมริกา 60.4 42,000 – 44,000 42,000 – 44,000 34,000 – 36,000 34,000 – 36,000
#123 University of Virginia สหรัฐอเมริกา 60.4 10,000 – 12,000 36,000 – 38,000 14,000 – 16,000 24,000 – 26,000
#124 University of Liverpool สหราชอาณาจักร 60 14,000 – 16,000 22,000 – 24,000 10,000 – 12,000 24,000 – 26,000
#125 Shanghai Jiao Tong University จีน 59.9 < 2000* 2,000 – 4,000* < 2000*
#126 Newcastle University สหราชอาณาจักร 59.7 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 8,000 – 10,000 20,000 – 22,000
#127 Université Catholique de Louvain (UCL) เบลเยียม 59.7
#128 Kyushu University ญี่ปุ่น 59.6 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000
#129 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) ฝรั่งเศส 59.6
#130 Humboldt-Universität zu Berlin เยอรมัน 59.4
#131 University College Dublin ไอแลนด์ 59.1 8,000 – 10,000 24,000 – 26,000 10,000 – 12,000 18,000 – 20,000
#132 Technical University of Denmark เดนมาร์ก 59 16,000 – 18,000 16,000 – 18,000
#133 University of Otago นิวซีแลนด์ 58.9 4,000 – 6,000 20,000 – 22,000 4,000 – 6,000 10,000 – 12,000
#134 University of Southern California สหรัฐอเมริกา 58.8 42,000 – 44,000 42,000 – 44,000 28,000 – 30,000 28,000 – 30,000
#135 University of Rochester สหรัฐอเมริกา 58.7 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000
#136 Radboud University Nijmegen เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ 58.5 2,000 – 4,000 10,000 – 12,000 2,000 – 4,000 10,000 – 12,000
#137 Korea University เกาหลีใต้ 58.4 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 10,000 – 12,000 10,000 – 12,000
#138 Hokkaido University ญี่ปุ่น 58.3 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000
#139 Universidade de São Paulo บราซิล 58.1
#140 Hebrew University of Jerusalem อิสราเอล 58 2,000 – 4,000 12,000 – 14,000 4,000 – 6,000 10,000 – 12,000
#141 Karlsruher Institut für Technologie (KIT) เยอรมัน 57.9
#142 KTH, Royal Institute of Technology สวีเดน 57.7 20,000 – 22,000 20,000 – 22,000
#143 Cardiff University สหราชอาณาจักร 57.5 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 6,000 – 8,000 24,000 – 26,000
#144 Eberhard Karls Universität Tübingen เยอรมัน 57.4
#145 University of Bergen นอรเวย์ 57
#146 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) เม็กซิโก 56.8
#147 Queen Mary, University of London (QMUL) สหราชอาณาจักร 56.7 14,000 – 16,000 18,000 – 20,000 8,000 – 10,000 18,000 – 20,000
#148 University of Ghent เบลเยียม 56.6
#149 University of Bern สวิตเซอร์แลนด์ 56.5
#150 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen เยอรมัน 56.3
#151 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn เยอรมัน 56.3
#152 McMaster University แคนาดา 56.1 6,000 – 8,000 14,000 – 16,000 6,000 – 8,000 14,000 – 16,000
#153 École Normale Supérieure de Lyon ฝรั่งเศส 56.1
#154 University of Cape Town แอฟริกาใต้ 55.7 4,000 – 6,000 8,000 – 10,000 2,000 – 4,000 4,000 – 6,000
#155 University of California, Irvine สหรัฐอเมริกา 55.7 10,000 – 12,000 34,000 – 36,000 10,000 – 12,000 26,000 – 28,000
#156 Universiti Malaya (UM) มาเลเซีย 55.6 < 2000 2,000 – 4,000 < 2000 < 2000
#157 University of Colorado at Boulder สหรัฐอเมริกา 55.5 8,000 – 10,000 30,000 – 32,000 8,000 – 10,000 24,000 – 26,000
#158 Eindhoven University of Technology เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ 54.9 2,000 – 4,000 6,000 – 8,000 2,000 – 4,000 16,000 – 18,000
#159 The Hong Kong Polytechnic University ฮ่องกง 54.6 4,000 – 6,000 12,000 – 14,000 4,000 – 6,000 12,000 – 14,000
#160 Universität Wien ออสเตรีย 54.6
#161 Wageningen University เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ 54.6 2,000 – 4,000 2,000 – 4,000 2,000 – 4,000 14,000 – 16,000
#162 University of Aberdeen สหราชอาณาจักร 54.3 2,000 – 4,000 18,000 – 20,000 4,000 – 6,000 20,000 – 22,000
#163 Lancaster University สหราชอาณาจักร 54 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 8,000 – 10,000 20,000 – 22,000
#164 Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา 53.8 38,000 – 40,000 38,000 – 40,000 34,000 – 36,000 34,000 – 36,000
#165 Texas A&M University สหรัฐอเมริกา 53.7 8,000 – 10,000 22,000 – 24,000 4,000 – 6,000 12,000 – 14,000
#166 Queen’s University of Belfast สหราชอาณาจักร 53.5 4,000 – 6,000 20,000 – 22,000 6,000 – 8,000 20,000 – 22,000
#167 Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา 53.5 58,000 – 60,000 58,000 – 60,000 58,000 – 60,000 58,000 – 60,000
#168 Nanjing University จีน 53.2
#169 University of Florida สหรัฐอเมริกา 52.9 4,000 – 6,000 26,000 – 28,000 10,000 – 12,000 28,000 – 30,000
#170 Zhejiang University จีน 52.8 < 2000* 4,000 – 6,000 < 2000* 4,000 – 6,000
#171 Stockholm University สวีเดน 52.6 26,000 – 28,000 26,000 – 28,000
#172 Université Libre de Bruxelles (ULB) เบลเยียม 52.6
#173 The University of Western Ontario แคนาดา 52.6 4,000 – 6,000 14,000 – 16,000 6,000 – 8,000 12,000 – 14,000
#174 Michigan State University สหรัฐอเมริกา 52.3 12,000 – 14,000 30,000 – 32,000 12,000 – 14,000 26,000 – 28,000
#175 Queen’s University แคนาดา 52.1 4,000 – 6,000 20,000 – 22,000 6,000 – 8,000 12,000 – 14,000
#176 Universitat Autònoma de Barcelona สเปน 52 < 2000 < 2000 2,000 – 4,000 2,000 – 4,000
#177 VU University Amsterdam เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ 51.8 2,000 – 4,000 18,000 – 20,000 2,000 – 4,000 18,000 – 20,000
#178 University of Bath สหราชอาณาจักร 51.8 14,000 – 16,000 22,000 – 24,000 8,000 – 10,000 22,000 – 24,000
#179 Sungkyunkwan University เกาหลีใต้ 51.7 6,000 – 8,000 4,000 – 6,000 10,000 – 12,000 6,000 – 8,000
#180 University of Illinois, Chicago (UIC) สหรัฐอเมริกา 51.6 24,000 – 26,000 24,000 – 26,000 12,000 – 14,000 22,000 – 24,000
#181 Tufts University สหรัฐอเมริกา 51.5 42,000 – 44,000 42,000 – 44,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000
#182 University of Exeter สหราชอาณาจักร 51.4 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 14,000 – 16,000 22,000 – 24,000
#183= Georgetown University สหรัฐอเมริกา 51.2 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 38,000 – 40,000 38,000 – 40,000
#183= University of Arizona สหรัฐอเมริกา 51.2 8,000 – 10,000 24,000 – 26,000 8,000 – 10,000 24,000 – 26,000
#185 University of Leicester สหราชอาณาจักร 51.1 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 8,000 – 10,000 22,000 – 24,000
#186 University of Science and Technology of China จีน 51 < 2000* 4,000 – 6,000 < 2000* 4,000 – 6,000
#187 Universitat de Barcelona (UB) สเปน 50.9 < 2000* < 2000* 2,000 – 4,000 2,000 – 4,000*
#188 University of Sussex สหราชอาณาจักร 50.6 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 6,000 – 8,000 20,000 – 22,000
#189 Vrije Universiteit Brussel (VUB) เบลเยียม 50.5
#190 University College Cork ไอแลนด์ 50.2 6,000 – 8,000 34,000 – 36,000 6,000 – 8,000 10,000 – 12,000
#191 University of Waterloo แคนาดา 50.2 4,000 – 6,000 18,000 – 20,000 4,000 – 6,000 12,000 – 14,000
#192 National Tsing Hua University ไต้หวัน 50.2
#193 University of Gothenburg สวีเดน 50 18,000 – 20,000 20,000 – 22,000
#194 Università di Bologna (UNIBO) อิตาลี 49.8 < 2000 < 2000 2,000 – 4,000 2,000 – 4,000
#195 Pontificia Universidad Católica de Chelie ชิลี 49.7 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000* 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000*
#196 University of Antwerp เบลเยียม 49.5
#197 King Saud University ซาอุดิ อาราเบีย 49.4
#198 Waseda University ญี่ปุ่น 49.2 16,000 – 18,000 16,000 – 18,000 10,000 – 12,000 10,000 – 12,000
#199 University of Iowa สหรัฐอเมริกา 49.2 6,000 – 8,000 24,000 – 26,000 8,000 – 10,000 24,000 – 26,000
#200 Keio University ญี่ปุ่น 49.1 12,000 – 14,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000

เรียนต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

อันดับโลก ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อประเทศ คะแนน ค่าเทอม undergraduate(USD) ค่าเรียน postgraduate(USD)
นร ในประเทศ นร ต่างประเทศ นร ในประเทศ นร ต่างประเทศ
#201= Chulalongkorn University ไทย 49.1 4,000 – 6,000* 10,000 – 12,000* 6,000 – 8,000* 10,000 – 12,000*
#201= Universität Frankfurt am Main เยอรมัน 49.1
#203 University of Tsukuba ญี่ปุ่น 49 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000
#204 University of Dundee สหราชอาณาจักร 48.9 2,000 – 4,000 18,000 – 20,000 4,000 – 6,000 18,000 – 20,000
#205 Universität Hamburg เยอรมัน 48.9
#206 Universidad Autónoma de Madrid สเปน 48.8 < 2000* < 2000* 2,000 – 4,000* 2,000 – 4,000*
#207 Technische Universität Berlin เยอรมัน 48.4
#208 King Fahd University of Petroleum & Minerals ซาอุดิ อาราเบีย 48.4
#209 Tel Aviv University อิสราเอล 48.2 2,000 – 4,000* 8,000 – 10,000* 2,000 – 4,000* 24,000 – 26,000*
#210 Indiana University Bloomington สหรัฐอเมริกา 48.2 8,000 – 10,000 28,000 – 30,000 8,000 – 10,000 22,000 – 24,000
#211 University of Turku ฟินแลนด์ 48
#212 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) อินเดีย 47.8 < 2000* 6,000 – 8,000* < 2000* 2,000 – 4,000
#213 Sciences Po Paris ฝรั่งเศส 47.8 4,000 – 6,000 6,000 – 8,000 4,000 – 6,000 8,000 – 10,000
#214 University of Calgary แคนาดา 47.8 6,000 – 8,000 18,000 – 20,000 6,000 – 8,000 12,000 – 14,000
#215 University of Reading สหราชอาณาจักร 47.6 14,000 – 16,000 16,000 – 18,000 4,000 – 6,000 16,000 – 18,000
#216 Sapienza – Università di Roma อิตาลี 47.6
#217 Université Paris Sorbonne, Paris IV ฝรั่งเศส 47.4
#218= Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne ฝรั่งเศส 47.1
#218= Université Paris-Sud 11 ฝรั่งเศส 47.1
#220 Technion – Israel Institute of Technology อิสราเอล 47 2,000 – 4,000* 4,000 – 6,000* 8,000 – 10,000*
#221 University of Canterbury นิวซีแลนด์ 47 2,000 – 4,000 8,000 – 10,000 4,000 – 6,000 4,000 – 6,000
#222 Aalto University ฟินแลนด์ 47
#223 Chalmers University of Technology สวีเดน 46.7 20,000 – 22,000 20,000 – 22,000
#224 University of Twente เนเธอร์แลนด์ 46.5 2,000 – 4,000 8,000 – 10,000 2,000 – 4,000 14,000 – 16,000
#225 Universidad de Chelie ชิลี 46.3 4,000 – 6,000 4,000 – 6,000* 4,000 – 6,000 16,000 – 18,000*
#226 Universidad Complutense of Madrid (UCM) สเปน 46.2 < 2000* < 2000* 2,000 – 4,000* 2,000 – 4,000*
#227 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) อินเดีย 46.2 < 2000 2,000 – 4,000 < 2000 2,000 – 4,000
#228 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) บราซิล 46
#229 Universität Stuttgart เยอรมัน 45.4
#230 Universidad de Buenos Aires อเจนติน่า 45.3
#231 University of Miami สหรัฐอเมริกา 45.1 36,000 – 38,000 36,000 – 38,000 26,000 – 28,000 26,000 – 28,000
#232 Université de Strasbourg ฝรั่งเศส 44.8
#233 Macquarie University ออสเตรเลีย 44.7 6,000 – 8,000 24,000 – 26,000 22,000 – 24,000
#234 Université Paris Diderot – Paris 7 ฝรั่งเศส 44.4
#235 University of Notre Dame สหรัฐอเมริกา 44.4 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000
#236 University of East Anglia (UEA) สหราชอาณาจักร 44.4 14,000 – 16,000 18,000 – 20,000 6,000 – 8,000 18,000 – 20,000
#237 Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์ 44.2 4,000 – 6,000* 16,000 – 18,000* 4,000 – 6,000* 20,000 – 22,000*
#238 National Chiao Tung University ไต้หวัน 43.8 < 2000 2,000 – 4,000 2,000 – 4,000 2,000 – 4,000
#239 University of Liege เบลเยียม 43.6
#240 University of Ottawa แคนาดา 43.5 4,000 – 6,000 14,000 – 16,000 6,000 – 8,000 14,000 – 16,000
#241 Yeshiva University สหรัฐอเมริกา 43.1 34,000 – 36,000 34,000 – 36,000 26,000 – 28,000 26,000 – 28,000
#242 Loughborough University สหราชอาณาจักร 43 14,000 – 16,000 24,000 – 26,000 6,000 – 8,000 24,000 – 26,000
#243 Dalhousie University แคนาดา 42.9 6,000 – 8,000 14,000 – 16,000 6,000 – 8,000 14,000 – 16,000
#244 Politecnico di Milano อิตาลี 42.9 4,000 – 6,000 4,000 – 6,000 4,000 – 6,000 4,000 – 6,000
#245 Westfälische Wilhelms-Universität Münster เยอรมัน 42.8
#246 RMIT University ออสเตรเลีย 42.8 18,000 – 20,000 22,000 – 24,000 14,000 – 16,000 24,000 – 26,000
#247 Universität zu Köln เยอรมัน 42.8
#248 Universite Grenoble, Joseph Fourier ฝรั่งเศส 42.7
#249 Hanyang University เกาหลีใต้ 42.5 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 8,000 – 10,000 8,000 – 10,000
#250 American University of Beirut (AUB) เลบานอน 42.2 < 2000 12,000 – 14,000 16,000 – 18,000* 16,000 – 18,000*
#251 Universität Ulm เยอรมัน 42.2
#252 Beijing Normal University จีน 42 < 2000* 4,000 – 6,000 < 2000* 4,000 – 6,000
#253 Saint-Petersburg State University รัสเซีย 41.9 4,000 – 6,000 6,000 – 8,000 4,000 – 6,000 4,000 – 6,000
#254 University of Strathclyde สหราชอาณาจักร 41.8 2,000 – 4,000 18,000 – 20,000 6,000 – 8,000 16,000 – 18,000
#255 Mahidol University ไทย 41.6 < 2000 6,000 – 8,000 < 2000 6,000 – 8,000
#256= Università degli Studi di Milano อิตาลี 41.6 < 2000 < 2000 2,000 – 4,000 2,000 – 4,000
#256= University of Utah สหรัฐอเมริกา 41.6 6,000 – 8,000 20,000 – 22,000 4,000 – 6,000 18,000 – 20,000
#258 Curtin University ออสเตรเลีย 41.5 6,000 – 8,000* 30,000 – 32,000 30,000 – 32,000
#259 University of Surrey สหราชอาณาจักร 41.4 14,000 – 16,000 22,000 – 24,000 10,000 – 12,000 22,000 – 24,000
#260 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick สหรัฐอเมริกา 41.3 12,000 – 14,000 24,000 – 26,000 14,000 – 16,000 22,000 – 24,000
#261 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) มาเลเซีย 41.2 < 2000 < 2000 < 2000 2,000 – 4,000
#262 University of Oulu ฟินแลนด์ 41.2
#263 Universität Mannheim เยอรมัน 41.1
#264 University of Wollongong ออสเตรเลีย 41.1 4,000 – 6,000 18,000 – 20,000 6,000 – 8,000 20,000 – 22,000
#265 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel เยอรมัน 41.1
#266 Universitat Pompeu Fabra สเปน 41.1 2,000 – 4,000 14,000 – 16,000 2,000 – 4,000 14,000 – 16,000
#267 Royal Holloway University of London สหราชอาณาจักร 41.1 14,000 – 16,000 18,000 – 20,000 6,000 – 8,000 18,000 – 20,000
#268 University of Newcastle ออสเตรเลีย 41 6,000 – 8,000 22,000 – 24,000 12,000 – 14,000 24,000 – 26,000
#269 Universität Erlangen-Nürnberg เยอรมัน 41
#270 Kyung Hee University เกาหลีใต้ 40.9 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 10,000 – 12,000* 10,000 – 12,000*
#271= Hong Kong Baptist University ฮ่องกง 40.9 4,000 – 6,000 8,000 – 10,000 4,000 – 6,000 4,000 – 6,000
#271= National Cheng Kung University ไต้หวัน 40.9
#273 University of Indonesia อินโดนีเซีย 40.7 < 2000 2,000 – 4,000 2,000 – 4,000
#274 Vienna University of Technology ออสเตรีย 40.6
#275 Technische Universität Darmstadt เยอรมัน 40.4
#276 Universität Innsbruck ออสเตรีย 40.4
#277 Tokyo Medical and Dental University ญี่ปุ่น 40.3 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000
#278 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) อินเดีย 40.3 < 2000* 4,000 – 6,000* < 2000* 4,000 – 6,000*
#279 Universität Konstanz เยอรมัน 40.3
#280 Hiroshima University ญี่ปุ่น 40.3 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000
#281 Queensland University of Technology ออสเตรเลีย 40.2 6,000 – 8,000 22,000 – 24,000 18,000 – 20,000 22,000 – 24,000
#282 Simon Fraser University แคนาดา 40.1 2,000 – 4,000 12,000 – 14,000 4,000 – 6,000 4,000 – 6,000
#283 University of Hawaii at Manoa สหรัฐอเมริกา 40.1 8,000 – 10,000 22,000 – 24,000 10,000 – 12,000 26,000 – 28,000
#284 University of Technology, Sydney ออสเตรเลีย 40 20,000 – 22,000 20,000 – 22,000 18,000 – 20,000 22,000 – 24,000
#285 National Yang Ming University ไต้หวัน 40 < 2000* < 2000 2,000 – 4,000* < 2000
#286 Charles University เชค 39.9 0* 8,000 – 10,000* 0* 8,000 – 10,000*
#287 National University of Ireland, Galway ไอแลนด์ 39.9 2,000 – 4,000 16,000 – 18,000 6,000 – 8,000 12,000 – 14,000
#288 Technische Universität Dresden เยอรมัน 39.7
#289 Norwegian University of Science and Technology นอรเวย์ 39.7
#290 University of Massachusetts, Amherst สหรัฐอเมริกา 39.4 12,000 – 14,000 24,000 – 26,000 12,000 – 14,000 24,000 – 26,000
#291 North Carolina State University สหรัฐอเมริกา 39.4 6,000 – 8,000 20,000 – 22,000 8,000 – 10,000 20,000 – 22,000
#292 Julius-Maximilians-Universität Würzburg เยอรมัน 39.3
#293 University of South Australia ออสเตรเลีย 39.3 6,000 – 8,000* 22,000 – 24,000 16,000 – 18,000* 24,000 – 26,000
#294 SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London สหราชอาณาจักร 39.1 14,000 – 16,000 20,000 – 22,000 12,000 – 14,000 22,000 – 24,000
#295 Kobe University ญี่ปุ่น 39.1 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000 6,000 – 8,000
#296 Rensselaer Polytechnic Institute สหรัฐอเมริกา 39.1 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000 40,000 – 42,000
#297 Umeå University สวีเดน 39 10,000 – 12,000 8,000 – 10,000
#298 Università degli Studi di Padova (UNIPD) อิตาลี 39
#299 University of Victoria แคนาดา 38.9 4,000 – 6,000 14,000 – 16,000 4,000 – 6,000 6,000 – 8,000
#300 Stony Brook University สหรัฐอเมริกา 38.9 6,000 – 8,000 16,000 – 18,000 8,000 – 10,000 14,000 – 16,000