เที่ยวโปแลนด์ 10 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเยือนสักครังในชีวิต

เที่ยวโปแลนด์ ประเทศที่ผ่านร้อนผ่านหนาวจนเป็นประเทศที่พร้อมสำหรับยุคสมัยใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้พบกับวัฒนธรรมอันดีงาม ทัศนียภาพที่สวยงาม และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ล้วนแต่ไม่ธรรมดา ซึ่งจะทำให้แขกผู้มาเยือนเก็บภาพความทรงจำดีๆ กลับไปอย่างแน่นอน


10.มหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral)

มหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) เที่ยวโปแลนด์มหาวิหารวาเวลมีสถาปัตยกรรมแบบโกธิก สร้างขึ้นตามพระบัญชาของพระเจ้าคาซิมีร์ที่ 3 ในศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันเป็นที่เก็บเชอร์เปียส ดาบในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์โปแลนด์ ซึ่งเป็นราชสมบัติเพียงชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ของราชสกุลกษัตริย์โปแลนด์ที่การเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี


9.ค่ายกักกันเอาชวิทซ์-เบียร์เคเนา (Auschwitz Concentration Camp)

ที่เที่ยวโปแลนด์ ค่ายกักกันเอาชวิทซ์-เบียร์เคเนา (Auschwitz Concentration Camp)ค่ายกักกันเอาชวิทซ์-เบียร์เคเนาเป็นค่ายกักกันของนาซีซึ่งตั้งอยู่ในเมืองออชเฟียนชิม นักท่องเที่ยวกว่า 25 ล้านคนที่มาเยี่ยมจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของค่ายกักกันที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี้


8.เขตทะเลสาบมาซูเรียน (Masurian Lakes)

เที่ยวโปแลนด์ เขตทะเลสาบมาซูเรียน (Masurian Lakes)เขตทะเลสาบมาซูเรียนซึ่งครอบคลุมแม่น้ำวิสตูลาตอนล่างและชายแดนลิทัวเนียนี้ เป็นที่ตั้งของทะเลสาบกว่า 2,000 แห่ง ที่เชื่อมต่อกันผ่านคลองและแม่น้ำสายต่างๆ เขตทะเลสาบมาซูเรียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาเขตพื้นที่ที่มีทะเลสาบในยุโรป ซึ่งสังเกตได้จากมีห้องพักและที่ตั้งแคมป์จำนวนมากในหมู่บ้านต่างๆ รายล้อมทะเลสาบนั่นเอง


7.เนินทรายสโลวินสกี้ (Słowiński National Park)

ที่เที่ยวโปแลนด์ เนินทรายสโลวินสกี้ (Słowiński National Park)เนินทรายสโลวินสกี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสโลวินสกี้ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งของทะเลบอลติก เนินทรายแห่งนี้กำเนิดขึ้นจากคลื่นและลมที่พัดพาทรายเข้ามา ซึ่งบางจุดสูงถึง 30 เมตร และเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามฤดูกาลจนได้ชื่อว่าเป็น “เนินทรายที่เคลื่อนไหวได้” นั่นเอง


6.ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)

เที่ยวประเทศโปแลนด์ ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle)ปราสาทมอลบอร์กที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเมืองมัลบอร์กนั้น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1274 เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการในการต่อกรข้าศึกโปแลนด์และเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองทางตอนเหนือของเขตบอลติก


5.เหมืองเกลือวิเอลิคชกา(Wieliczka Salt Mine)

สถานที่ท่องเที่ยวโปแลนด์ เหมืองเกลือวิเอลิคชกา(Wieliczka Salt Mine)เหมืองเกลือวิเอลิคชกาซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองกรากุฟนั้นถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ปัจจุบันนี้เหมืองดังกล่าวประกอบด้วยเมืองใต้ดินที่ได้รับการแกะสลักจากหินเกลือทั้งหมด หอสวดมนต์ที่ให้เสียงดีที่สุดในบรรทัดโครงสร้างอาคารในยุโรป และการแสดงรูปปั้นแกะสลักโบราณที่ทำจากเกลือสลับกับรูปปั้นแกะสลักจากศิลปินรุ่นใหม่


4.ป่าเบียวอเวียชา (Białowieża Forest)

เที่ยวโปแลนด์ป่าเบียวอเวียชาเป็นป่าไม้ขนาดใหญ่ตามแนวชายแดนโปแลนด์และเบลารุสที่ยังหลงเหลืออยู่จากผืนป่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรป นักท่องเที่ยวสามารถเดินหรือปั่นจักรยานในป่าแห่งนี้ และสามารถชมไวเซนต์ วัวกระทิงสายพันธุ์ยุโรปที่ได้รับการคุ้มครองราว 800 ตัว ได้ด้วย


3.เมืองเก่ากดันสค์ (Gdańsk)

เที่ยวโปแลนด์เมืองกดันสค์ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งของทะเลบอลติกนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เมืองเก่าแห่งนี้มีอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 จำนวนมาก ถึงแม้ว่าในศตวรรษที่ 14 อัศวินทิวทอนิกได้เข้าปกครองเมืองดังกล่าวก็ตาม เนื่องจากพระเจ้าคาซิมีร์ที่ 4 ได้อนุญาตให้ทำลายสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นจากอัศวินทิวทอนิก


2.ตลาดเก่ากรุงวอร์ซอ (Old Town Market Place, Warsaw)

เที่ยวประเทศโปแลนด์ 2.ตลาดเก่ากรุงวอร์ซอ (Old Town Market Place, Warsaw)กรุงวอร์ซอและตลาดกลางซึ่งถือกำเนิดขึ้นราวปลายศรวรรษที่ 13 นี้เป็นหัวใจรูปของวัฒนธรรมโปแลนด์มากว่าห้าศตวรรษ จัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของรูปปั้นแกะสลักนางเงือกแห่งกรุงวอร์ซอที่ทำจากทองแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองหลวง


1.จัตุรัสเมนมาร์เก็ต (Main Market Square)

เที่ยวประเทศโปแลนด์ จัตุรัสเมนมาร์เก็ตจัตุรัสเมนมาร์เก็ตในเมืองเก่าในกรากุฟแห่งนี้เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปยุคกลางและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของโปแลนด์ จัตุรัสแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยทาวน์เฮาส์ อาคาร พระราชวัง และโบสถ์เก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย ใจกลางของจัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโคลทฮอลล์ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ตามสไตล์เรเนซองส์ในปี 1555