เที่ยวเกาหลีเหนือ

เที่ยวเกาหลีเหนือ10
North Korea P1 09-11-2017