เที่ยวอิรัก กับ 15 สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดตระการตาที่คุณห้ามพลาดโดยเด็ดขาด !

เที่ยวอิรัก อิรักเป็นประเทศที่ชาวมุสลิมจากทั่วโลกมักจะเดินทางไปแสวงบุญเป็นหลัก ต่างกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะหลีกเลี่ยงการมาเยือนประเทศนี้เนื่องจากข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แท้ที่จริงแล้วข่าวสารต่างๆ มักบอกเล่าเพียงแต่เรื่องไม่ดีเพียงอย่างเดียว หากคุณมีความอยากที่ผจญภัยแล้ว ก็ขอแนะนำให้ลองมาเที่ยวในประเทศนี้ดูสักครั้ง โดยไปเยือนสถานที่ที่เราแนะนำ ดังนี้


15.อะห์วาร์แห่งอิรักตอนใต้ (The Ahwar of Southern Iraq)

เที่ยวอิรักอะห์วาร์แห่งอิรักตอนใต้ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2016 ปีก่อนนั้น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในฐานะที่เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสรณ์ของเมืองในยุคเมโสโปเตเมีย (Refuge of Biodiversity and the Relict Landscape of the Mesopotamian Cities) อะห์วาร์ประกอบด้วยซากโบราณคดีสามแห่งและพื้นที่ชุ่มน้ำอีกสี่แห่ง ซากโบราณคดีประกอบด้วยเออร์ (Ur) อูรุก (Uruk) และอิริดู (Eridu)


14.สุสานวาดีอัล-ซาลาม (Wadi Al-Salam Cemetery) แห่งนาจาฟ (Najaf)

เที่ยวอิรักสุสานวาดี อัล-ซาลาม เป็นสุสานชาวมุสลิมหลายล้านคน ซึ่งรวมถึงผู้นำสารของพระอัลเลาะห์อย่าง อะลี อิบน์ อะบี ฏอลิบ (Ali ibn Abi Talib) สามีของฟาฏิมะฮ์ (Fatimah Zahra) ซึ่งเป็นลูกสาวของศาสดามุฮัมมัด (Muhammad) เป็นต้น ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากองค์การยูเนสโก


13.The Site of Thilkifl

เที่ยวอิรักThe Site of Thilkifl อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อรอการพิจารณาจากองค์การยูเนสโก สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเอเซคีล ผู้นำสารแก่ชาวมุสลิมและชาวยิว สถานที่ดังกล่าวประกอบด้วย มัสยิดของเอเซคีล หออะซาน ตลาดตั้งแต่สมัยออโตมัน และบริเวณที่พัก (Khan) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นพื้นที่ทางทิศตะวันออก (Khan Assayf) ทางทิศเหนือ (Khan Quraysh) ที่รวมถึงลานบ้าน ทางทิศตะวันตก (Khan Attamr) และทางทิศใต้ (Khan Addibs)


12.สวนลอยฟ้าแห่งบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon)

เที่ยวอิรักสวนลอยฟ้าแห่งบาบิโลนเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก แต่ต่อมาได้ถูกทำลายเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จนเหลือแต่เพียงซากเท่านั้น ปัจจุบัน สวนลอยฟ้าแห่งนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากองค์การยูเนสโก


11.เนินปราสาทเออร์บิล (Erbil Citadel)

เที่ยวอิรักเนินปราสาทเออร์บิลในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน (Kurdistan Autonomous Region) เชื่อกันว่าเนินปราสาทนี้สร้างขึ้นเมื่อ 8,000 ปีก่อน และเมื่อปี 2014 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่นี้เป็นแหล่งมรดกโลก ปัจจุบัน เนินปราสาทนี้กำลังได้รับการบูรณะให้กลับมาสวยงามดังเดิม ภายในเนินปราสาทยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผ้าเคอร์ดิส (Kurdish Textile Museum) ด้วย


10.มัสยิดอิมามอะลี (Imam Ali Mosque)

เที่ยวอิรักมัสยิดอิมามอะลีเป็นมัสยิดของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ที่ตั้งอยู่ในเมืองนาจาฟ สร้างขึ้นโดยสุลต่านอดูด อัล-เดาลา (‘Adud al-Dawla) ในปี 977 และได้รับการบูรณะโดยกษัตริย์ของอิหร่าน มาลิก-ชาห์ที่ 1 (Seljuk Malik Shah I) และอิสมาอิลที่ 1 (Safavid Shah Ismail I) ชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ถือว่ามัสยิดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้นำสารของพระอัลเลาะห์ อะลี อิบน์ อะบี ฏอลิบ ซึ่งเป็นลูกเขยของศาสดามุฮัมมัด ได้ถูกฝังอยู่ที่นี่


9.อัสซูร์ (Assur)

เที่ยวอิรักอัสซูร์เป็นซากโบราณสถานบนพื้นที่กว่า 70 เอเคอร์ ที่เคยเป็นเมืองของชาวอัสซีเรียเมื่อ 3,000 ปีก่อน อัสซูร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในชื่ออาชูร์ (ก็อลอะฮ์ชัรกียะฮ์) เมื่อปี 2003 จากหลักฐานที่ค้นพบในโบราณสถานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอัสซูร์เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าจนกระทั่งอาณาจักรบาบิโลเนีย (Babylonian Empire) เข้าทำลายล้างพื้นที่นี้ทั้งหมด แต่ต่อมาก็ได้รับการฟื้นฟูและขึ้นกับจักรวรรดิพาร์เทียน (Parthian Empire) ในศตวรรษที่ 1 และ 2


8.มัสยิดอิมามฮุซัยน์ (Imam Hussain Shrine)

เที่ยวอิรักมัสยิดอิมามฮุซัยน์ อิบน์ อะลี (Hussain ibn Ali) ตั้งอยู่ในเมืองกัรบะลาอ์ (Karbala) ฮุซัยน์ อิบน์ อะลี เป็นบุตรชายของ อะลี อิบน์ อะบี ฏอลิบ จึงถือได้ว่าเป็นหลานของศาสดามุฮัมมัดนั่นเอง ฮุซัยน์นับถือนิกายชีอะห์และเป็นอิมามคนที่สามของนิกายชีอะห์ มัสยิดแห่งนี้เป็นสถานที่ฝังศพของอิมามฮุซัยน์และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีคนแวะเวียนมามากที่สุดในอิรัก มัสยิดแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในเส้นทางแสวงบุญของมุสลิมนิกายชีอะห์จากทั่วโลกอีกด้วย


7.มหามัสยิดแห่งเมืองซามาร์รา (Great Mosque of Samarra)

เที่ยวอิรักมหามัสยิดแห่งเมืองซามาร์ราเคยเป็นมัสยิดใหญ่ที่สุดในโลก มัสยิดแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ควรไปเยี่ยมชมเนื่องจากสิ่งก่อสร้างนี้เป็นดังงานศิลปะชั้นเอก องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนมหามัสยิดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกในชื่อ นครโบราณคดีซามาร์รา (Samarra Archaeological City) ในปี 2007


6.ฮาตรา (Hatra)

เที่ยวอิรักเมืองโบราณฮาตราซึ่งตั้งอยู่ใน อัล-จาซีร่า (Al-Jazira) แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี 1985 แต่เมื่อปี 2015 เมืองนี้ได้ถูกกลุ่มรัฐอิสลามอิรักและลิแวนต์ทำลาย เนื่องจากเชื่อว่าสิ่งก่อสร้างในเมืองนี้ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างของศาสนาอิสลาม


5.สวนสัตว์แบกแดด (Baghdad Zoo)

เที่ยวอิรักสวนสัตว์แบกแดดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศ สวนสัตว์แห่งนี้เคยมีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจนกระทั่งเกิดสงครามอิรักขึ้น ซึ่งทำให้เหลือสัตว์ที่อาศัยอยู่เพียง 5% เท่านั้น แต่ต่อมาสวนสัตว์นี้ก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่และปัจจุบันมีสัตว์อาศัยอยู่ 1,070 ตัว สำหรับสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวนสัตว์แห่งนี้ คือ เสือโคร่งเบงกอลชื่อ Hope และ Riley ซึ่งได้รับมาจากสหรัฐฯ


4.พิพิธภัณฑ์ชาวแบกแดด (Baghdadi Museum)

เที่ยวอิรักพิพิธภัณฑ์ชาวแบกแดดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศอิรัก ซึ่งรวมถึงหมู่บ้านของชาวบ้าน การค้า ประเพณีดั้งเดิม และผู้คนที่ทำงานต่างๆ และอีกมาก ผ่านโมเดลมนุษย์เสมือนจริง โดยแบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น 70 ส่วน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำไทกริส (Tigris River) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศอีกด้วย


3.อนุสรณ์สถานอัล-ชาฮีด (Al-Shaheed Monument)

เที่ยวอิรักอนุสรณ์สถานอัล-ชาฮีดในกรุงแบกแดด หรือในชื่อหนึ่งว่าอนุสรณ์สถานวีรชน (Martyr’s Memorial) แห่งนี้ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอิรักที่เสียชีวิตในสงครามอิรัก-อิหร่าน และในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ชาวอิรักจะรำลึกถึงสงครามครั้งนั้นโดยติดเครื่องหมายที่มีข้อความอัล-ชาฮีดและดอกไม้สีแดงอยู่ตรงกลาง


2.ซิกกูรัตแห่งเออร์ (Ziggurat of Ur)

เที่ยวอิรักองค์กรยูเนสโกได้รวมซิกกูรัตแห่งเออร์เป็นส่วนหนึ่งของอะห์วาร์แห่งอิรักตอนใต้ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก สถานที่นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ เชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ อูร์-นัมมู (Ur-Nammu) เมื่อ 4,000 ปีที่แล้ว ในดินแดเมโสโปเตเมีย(Mesopotamia)


1.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิรัก (National Museum of Iraq)

เที่ยวอิรักพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิรักเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอิรัก เนื่องจากเป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุที่สำคัญตั้งแต่อารยธรรมเมโสโปเตเมีย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อปี 2015 พร้อมกับโบราณวัตถุกว่า 6,000 ชิ้น จากทั้งหมด 15,000 ชิ้น ซึ่งบางส่วนได้ถูกขโมยไปในช่วงสงครามอิรักหลายครั้ง