2-3

เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
Kochia – Hitachi Seaside Park, Japan
2-4