2-1

เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
1-8
Kochia – Hitachi Seaside Park, Japan