เที่ยวกรีนแลนด์

เที่ยวกรีนแลนด์1
Greenland P1 02-11-2017