วีซ่าเกาหลี ไปเกาหลีต้องขอวีซ่าไหม คำถามง่ายๆที่หลายคนไม่รู้

วีซ่าเกาหลี ไปเกาหลีต้องขอวีซ่าไหม


Question A : ไปเกาหลีต้องขอวีซ่าไหม

“ไปเที่ยวเกาหลี ต้องขอวีซ่า ก่อนไปใหมคะ ทำไม พี่อ่านเจอว่า ไม่ต้องขอวีซ่าก็ไปได้ แต่ก็มีคนเข้าประเทศเกาหลีไม่ได้ด้วยเหมือนกัน เป็นเพราะอะไรหรอค่ะ”


Answer : พอดีเลยค่ะ กั้งก็เพิ่งไปเที่ยวเกาหลีมา เรื่องการขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ถ้าจะไปเที่ยว ไม่เกิน 3 เดือน ถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องขอค่ะ เพียงแต่ต้องมีพาสอร์ตที่มีอายุเหลือในพาสปอร์ต มากกว่า 6 เดือน

ในวันที่จะกลับมาให้เข้าใจตรงกันนะคะ ว่า ประเทศเกาหลี ในที่นี้ เราหมายถึงประเทศเกาหลีใต้ ไม่ใช่เกาหลีเหนือ ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นคนละประเทศกัน และที่เราไม่ต้องขอวีซ่าไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ก็เพราะประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่แนบแน่น กับประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากในช่วงที่เกาหลีมีสงครามระหว่างเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ ในช่วงปี ค.ศ. 1950-1953 ประเทศไทยได้ส่งกำลังทางทหาร ไปสนับสนุนประเทศเกาหลีใต้ด้วย ซึ่งทางประเทศเกาหลีใต้ ก็ซาบซึ้ง ในความช่วยเหลือนั้น มาจนถึงทุกวันนี้ ( ถ้าผ่านไปแถวถนนรามอินทรา จะมีหมู่บ้านทหารผ่านศึกเกาหลีด้วยนะ รู้ยัง )

แต่ยังไงก็ตามถึงแม้จะไม่ต้องขอวีซ่าก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลี ก็มีสิทธิที่จะปฎิเสธ ไม่ให้คนไทยเข้าประเทศเกาหลีได้ตลอดค่ะ เนื่องจากมีคนไทยที่มักง่ายจำนวนหนึ่ง ที่ลักลอบเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมาย

ทาง ตม ของพี่เกาหลี เขาจะใช้วิธีการสุ่มตรวจ หรือ สุ่มสัมภาษณ์ และอาจมองดูจากลักษณะท่าทางของนักท่องเที่ยว ว่ามีทีท่าว่าจะลักลอบเข้าเมืองของหรือเปล่า หากถูกปฎิเสธ การเข้าประเทศ ก็ต้องบินกลับประเทศทันทีในเที่ยวบินถัดไป ( คิดซะว่าไปนั่งเครื่องบินเล่นละกัน หากโดนห้ามไม่ให้เข้าประเทศ ) แต่ถ้าเรามีวัตถุประสงค์จะไปเที่ยวจริงๆ ก็ไม่ต้องกลัวค่ะ เข้าได้แน่นอน

สรุปง่ายๆ คือ ไปเกาหลี ไม่ต้องขอวีซ่านะคะ

( หากอยากอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการโดนกักใน ตม เกาหลี คลิกที่นี่ )

วีซ่าเกาหลี ไปเกาหลีต้องขอวีซ่าไหม


Question B : วีซ่าเกาหลี ระยะยาว (90 วัน+)

“อยากรู้ว่าถ้าหากจะอยู่เกาหลีเกิน 3 เดือนหละ ต้องขอวีซ่าเกาหลีไหม”


 • วีซ่าระยะยาว (อยู่ในเกาหลีใต้ได้เกิน 90 วัน)

ชาวต่างชาติที่มีความต้องการที่จะอยู่ในประเทศเกาหลีเกิน 90 วัน ไม่ว่าจะเป็น ทำงาน เรียน ท่องเที่ยว หรืออะไรก็แล้วแต่ จะต้องได้รับใบจดทะเบียนต่างด้าว (Certificate of Alien Registration) จาก ตม . . . โดยที่บุคคลนั้นๆจะต้องไปทำการจดทะเบียนเป็นชาวต่างด้าว หรือ ลงทะเบียนการพำนักอาศัย ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามพื้นที่ ที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ ณ เวลาปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตามเมืองใหญ่ เช่น โซล, พูซาน, เจจู เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการนั้นต้องทำภายใน 90 วัน ตั้งแต่อยู่ในเกาหลี โดยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ ตม ท้องถิ่น จะออกบัตรประจำตัวคนเข้าเมืองให้

 • D-2 Visa

วีซ่าสำหรับนักเรียน ที่มาเรียนที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งสามารถอยู่ได้ในประเทศเป็นเวลา 1 ปี และหากมีความประสงค์ต้องการจะศึกษาต่อก็ให้มายื่นเรื่องต่ออายุวีซ่าได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง . . . ส่วนหลักฐานที่ต้องเอามานั้นเป็น หลักฐานจากสถานศึกษา ซึ่งตรงนี้แนะนำให้ปรึกษาที่โรงเรียน หรือ สถานที่ที่ศึกษาอยู่ ทางโรงเรียนอาจจะมีบริการเรื่องการทำวีซ่าอยู่

 • D-4 Visa

เป็นวีซ่าแบบคล้ายๆทางด้านบน แต่จะมาเรียนพวกเรียนภาษา หรือ ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย  มีอายุ 6 เดือน ซึ่งหากจะเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น หรือ ในระดับปริญญา ก็สามารถไปต่อวีซ่าได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งหลังจากเสร็จแล้วจะได้รับเอกสาร D-2 Visa มา

การขอวีซ่าทุกประเภทไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถยื่นเรื่องขอได้ที่สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย

วีซ่าเกาหลี ไปเกาหลีต้องขอวีซ่าไหม


เอกสารที่ต้องใช้ยื่นเมื่อไปเกาหลีแบบเกิน 3 เดือน

 • แบบฟอร์มขอวีซ่า (ขอได้ที่สถานทูตเกาหลี)
 • หนังสือเดินทางและสำเนา 1 ชุด
 • เอกสารตอบรับเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้ ( สำหรับนักเรียน)
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน (สำหรับนักเรียน)
 • ใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาสุดท้ายก่อนเข้าเรียนที่ประเทศเกาหลีใต้ (สำหรับนักเรียน)
 • ใบรับรองจากสถานที่ทำงาน (สำหรับผู้ที่ไปทำงาน)
 • หลักฐานรับรองฐานะทางการเงิน
 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 ใบ

**หมายเหตุ** นักเรียนจะต้องไปยื่นเรื่องที่สถานทูตเกาหลีด้วยตนเองเท่านั้น

ไปเกาหลีต้องขอวีซ่าไหม วีซ่าเกาหลี


วีซ่าเกาหลี ไปเกาหลีต้องขอวีซ่าไหม

การทำงานในประเทศเกาหลี

กฎหมายของเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่เรียนภาษาและระดับต่ำกว่าอุดม ศึกษาทำงานรวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับวีซ่าทำงานด้วยหากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำคุก และปรับ (คนไทยที่ไปโดดร่มกัน ถึงต้องคอยหลบๆซ่อนๆ ซึ่งไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่ง หากใครคิดจะทำ ลองหยุดคิด ดูดีๆ ก่อนนะ)

ยกเว้น นักเรียนที่ศึกษาระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี-เอก วีซ่าและหลักฐานรับรองแผนการเรียนนานกว่าหกเดือน และ/หรือต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น) จะสามารถทำงานพิเศษได้ โดยในระหว่างภาคเรียนสามารถทำงานพิเศษได้ ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ในช่วงปิดภาคเรียนสามารถทำงานพิเศษได้ตามความต้องการ

การเปลี่ยนประเภทวีซ่า นักเรียนต้องเดินทางออกจากเกาหลีใต้และไปยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าในประเทศถิ่น พำนักของตนเท่านั้นคะ ดังนั้น นักเรียนไม่สามารถใช้หนังสือตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาไปยื่นขอ วีซ่าประเภททำงานได้นะคะ