บันไดเลื่อน ญี่ปุ่น การเปลี่ยนกฎและมารยาทการใช้งาน

บันไดเลื่อน ญี่ปุ่น

เนื่องจากที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้บันไดเลื่อนที่ประเทศจีน (ดูข่าวอุบัติเหตุที่นี่) จนพรากชีวิตของผู้เป็นแม่ และเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานชายที่กำลังทำความสะอาดจนต้องเสียขาไปข้างหนึ่ง ด้วยความประมาทและความไม่ใส่ใจของช่างที่ทำหน้าที่บำรุงรักษา จนทำให้ทุกวันนี้หลายๆคนเกิดความกังวลขณะใช้บันไดเลื่อนอย่างอดไม่ได้

ซึ่งโดยปกติ แม้จะมีการสร้างบันไดที่ได้มาตรฐาน แต่การใช้บันไดเลื่อนก็ยังคงเป็นอันตรายอยู่ดี หากไม่ระวัง ซึ่งผลการสำรวจจากหนังสือพิมพ์โยมิอูริ ประเทศญี่ปุ่น มีการรายงานว่าจากสถิติของสำนักงานกิจการผู้บริโภคพบว่า ช่วงปี 2554-2556 มีรายงานการเข้ารักษาตัวจากผู้บาดเจ็บโดยใช้บันไดเลื่อนจำนวนมากถึง 3,865 คน

ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้บันไดในญี่ปุ่น ส่วนมากเกิดจากการเสียสมดุลระหว่างการเดินบนบันไดเลื่อน หรือการพลิกตกลงมาจากความรีบร้อนวิ่งบนบันไดเลื่อนจนสะดุดไม้เท้าของผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งผู้สูงอายุและตัวผู้ที่กำลังเคลื่อนไหว

ในขณะเดียวกันญี่ปุ่นนิยมการใช้รถโดยสารสาธารณะสำหรับการเดินทางสูง ซึ่งทุกสถานีจะมีบันไดเลื่อนและลิฟท์ที่ให้บริการกับผู้สูงอายุ ซึ่งประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเสียมาก ดังนั้นทั้งทางภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นจึงให้ความใส่ใจกับพลเมืองผู้อาวุโสเหล่านี้ไม่ต่างกับพลเมืองทุกเพศทุกวัย

มารยาทที่ถูกต้อง ของการขึ้นบันไดเลื่อน

    ด้วยเหตุนี้บริษัทผู้ให้การบริการด้านรถไฟหลายแห่งทั่วญี่ปุ่น ได้ออกคำแนะนำในการใช้บันไดเลื่อนให้กับพลเมืองชาวญี่ปุ่น โดยเน้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งบริษัทรถไฟหลายแห่ง ได้ออกแคมเปญรณรงค์ด้านการใช้บันไดเลื่อนโดยห้ามยืนชิดบันไดด้านใดด้านหนึ่ง (คือยืนด้านไหนก็ได้) ซึ่งจริงๆแล้วแคมเปญนี้ได้ออกมาตั้งแต่ 5 ปีที่ผ่านมา แต่ได้นำมาใช้ในปีนี้กับบริษัทการรถไฟกว่า 51 แห่งและผู้ให้บริการรถไฟที่เชื่อมเส้นทางไปยังสนามบินระหว่างประเทศฮาเนดะ และสนามบินระหว่างประเทศนาริตะ ก็เข้าร่วมแคมเปญนี้ถ้วนหน้า

สมาคม บันไดเลื่อน ญี่ปุ่น ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ผลิตบันไดเลื่อนและลิฟต์ ได้กล่าวว่า แคมเปญที่เกิดขึ้นดังกล่าวอ้างอิงจากวัตถุประสงค์ของการออกแบบและการใช้งานบันไดเลื่อนอย่างถูกต้อง ซึ่งการออกแบบนั้นใช้สมมติฐานว่า ผู้ใช้จะไม่เคลื่อนไหวขึ้นลงระหว่างการใช้บันไดเลื่อน และทุกคนมีสิทธิ์เลือกที่จะยืนด้านซ้ายและขวา ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการออกแบบจึงไม่ได้ทำเพื่อรองรับน้ำหนักด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ

รูปประกอบ สวยๆ บันไดเลื่อน ญี่ปุ่น

 

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น นั่นคือนิสัยและความมีระเบียบวินัย ที่ถูกปลูกฝังมายาวนาน นั่นคือการที่ใช้เส้นทางสาธารณะ ที่ต้องเดินเป็นทางเดียวกันด้านใดด้านหนึ่ง หรือการยืนด้านเดียวกันและเว้นทางไว้สำหรับคนเดินอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเคารพสิทธิ์และความโอบอ้อมอารี

รูปประกอบสวยๆๆ บันไดเลื่อน

บริษัท อีสต์ เจแปน เรลเวย์ หนึ่งในผู้ให้บริการรถไฟที่ได้เข้าร่วมกับโครงการรณรงค์การไม่ยืนชิดด้านใดด้านหนึ่งรวมถึงการไม่เดินขึ้นลงบันไดเลื่อน กล่าวว่าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนี้ขึ้น จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนบันไดเลื่อนได้ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่คือพลเมืองชาวญี่ปุ่นยังคงติดพฤติกรรมการยืนชิดด้านใดด้านหนึ่งอยู่ดี

ไม่เพียงมีแต่กฎที่กล่าวมาข้างต้น ทางญี่ปุ่นยังออกกฎเรื่องการ “ยืนบนบันไดเลื่อน โดยเว้นขั้นบันไดไว้หนึ่งขึ้น ถัดจากคนที่ยืนข้างหน้า” โดยผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุผู้คนพลิกตกลงมาจากบันไดเลื่อนราว 50 คน ซึ่งมีจำนวนผู้บาดเจ็บถึง 10 คน ในเดือนสิงหาคม 2551 โดยเหตุการณ์ครั้งนั้น.เกิดขึ้นจากการใช้บันไดเลื่อนที่สูงราว 30 เมตร ที่อยู่ดีๆ มอเตอร์ควบคุมเกิดหยุดการทำงานแล้วหมุนย้อนหลังเองอัติโนมัติ

ซึ่งปัญหานี้เอง . . . ทางด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว ได้ให้ข้อสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเมื่อ 7 ปีที่แล้ว และแถลงออกมาในเดือนมกราคมที่ผ่านมา “ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากการที่บันไดเลื่อนขาดการตรวจเช็คบำรุงรักษาที่เพียงพอ และขณะเกิดเหตุนั้นบันไดเลื่อนเกิดการโอเวอร์โหลด จึงเป็นสาเหตุให้มีกฏการใช้บันไดเลื่อนโดยการเว้นช่องบันไดจำนวน 1 ช่องเพื่อความปลอดภัย และลดสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุอย่างในกรณีข้างต้น