วัดเก่ารอบคูเมือง – 4

ที่เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่
ร้าน deck 1 – 6
สวนราชพฤกษ์ – 3