ยอดดอยอินทนนท์ -2

ที่เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่
พระธาติดอยสุเทพ -1
ร้าน deck 1 – 6