พระธาติดอยสุเทพ -1

ที่เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่
ดอกพญาเสือโคร่ง – 8
ยอดดอยอินทนนท์ -2