GETTY_N_082212_AirplaneTicket

GETTY_N_082212_AirplaneTicket
wave goodbye